Văn bản theo chủ đề: Tư vấn

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Nghị định 25/2020/NĐ-CP 27/02/2020 Nghị định 25/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
2 NĐ41/2020/NĐ-CP 07/04/2020 Nghị định 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất
3 NĐ 22/2020/NĐ-CP 23/02/2020 Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài
4 NĐ 91/2019/NĐ-CP 18/11/2019 Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
5 09/2009/NĐ-CP 24/03/2009 Nghị định 09/2009/NĐ-CP ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác
6 242/2009/TT-BTC 04/02/2009 Thông tư 242/2009/TT-BTC hướng dẫn Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác kèm theo Nghị định 09/2009/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành
7 30/2004/QH11 02/12/2004 Luật xuất bản năm 2004
8 111/2005/NĐ-CP 25/08/2005 Nghị định 111/2005/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật xuất bản
9 11/2009/NĐ-CP 09/02/2009 Nghị định 11/2009/NĐ-CP sửa đổi nghị định 111/2005/NĐ-CP
10 02/2010/TT-BTTTT 14/03/2010 Thông tư 02/2010/TT-BTTTT hướng dẫn Quy định của Luật xuất bản
11 55/2013/NĐ-CP 21/05/2013 Nghị định 55/2013/NĐ-CP quy định về cấp phép hoạt động, ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại Lao động
12 43/2013/QĐ-UBND 14/10/2013 Quyết định 43/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về quản lý nhà nước đối với cụm Công nghiệp trên địa bàn Hà Nội
13 87/2010/NĐ-CP 12/08/2010 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
14 209/2013/NĐ-CP 17/12/2013 Nghị định 209-2013-NĐ-CP ngày 18/12/2013 hướng dẫn Luật thuế Giá trị gia tăng
15 222/2013/NĐ-CP 30/12/2013 Nghị định số 222/NĐ-CP ngày 31/12/2013 về thanh toán bằng tiền mặt
16 01/2014/NĐ-CP 02/01/2014 Nghị định số 01/2014/NĐ-CP về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam
17 194/2013/NĐ-CP 20/11/2013 Nghị định số 194/2013/NĐ-CP về việc đăng ký lại,chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đổi giấy phép đầu tư của dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh
18 194/2013/TT-BTC 16/12/2013 Thông tư 194/2013/TT-BTC ngày 17/12/2013 hướng dẫn tái cơ cấu Doanh nghiệp vốn nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa
19 6982/QĐ-UBND 18/11/2013 Quy định về cơ chế một cửa liên thông đối với thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất tại sở tài nguyên môi trường hà nội
20 LTTCN 31/12/2008 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007
21 TBVMT 31/12/2008 Luật thuế bảo vệ môi trường 2010
22 LTTN 30/06/2010 Luật thuế tài nguyên
23 85/2007/NĐ-CP 30/06/2007 Nghị định 85/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật quản lý thuế
24 80/2012/TT-BTC 30/06/2012 Thông tư 80/2012/TT-BTC về đăng ký thuế
25 13/2003/QH11  25/11/2003 Luật đất đai 2003
26 03/2007/TT-BLĐTBXH 21/12/2006 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 152/2006/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC
27 45/2013/QH13 28/11/2013 Luật đất đai số 45/2013/QH13
28 Điều 126 31/08/2009 Luật sửa đổi, bổ sung điều 126 của luật nhà ở và điều 121 của luật đất đaI
29 190/2007/NĐ-CP 27/12/2007 Nghị định 190/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện
30 181/2004/NĐ-CP 28/10/2004 Nghị Định 181/2004/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
31 43/2014/NĐ-CP 14/05/2014 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai
32 152/2006/NĐ-CP 21/12/2006 Nghị định 152/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
33 119/2014/TT-BTC 24/08/2014 Thông tư 119/2014/TT_BTC về sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 156/2013/TT_BTC ngày 06/11/2013, ... của Bộ Tài Chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế.
34 01/2005/TT-BTNMT 12/04/2005 Thông 01/2005/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 181/2004/NĐ-CP thi hành Luật Đất đai
35 127/2008/NĐ-CP 11/12/2008 Nghị định 127/2008/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp
36 17/2006/NĐ-CP 26/01/2006 Nghị định 17/2006/NĐ-CP sửa đổi các nghị định hướng dẫn Luật Đất đai
37 71/2006/QH 11 28/06/2006 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về bảo hiểm xã hội.
38 91/2014/NĐ-CP 30/09/2014 Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định về thuế
39 105/2009/NĐ-CP 10/11/2009 Nghị Định 105/2009/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
40 44/2003/NĐ-CP 08/05/2003 Nghị định Số 44/2003/NĐ-CP về hợp đồng lao động
41 39/2012/TT-BCT 19/12/2012 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 94/2012/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 11 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ SẢN XUẤT, KINH DOANH RƯỢU
42 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 17/06/2012 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Bộ luật lao động.
43 16/2010/TT-BTNMT 14/10/2010 Thông tư 16/2010/TT-BTNMT quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
44 35/2006/NĐ- CP 30/03/2016 Quy định chung về nhượng quyền thương mại
45 66/2008/NĐ-CP 19/06/2008 Nghị định 66/2008/NĐ-CP về việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, Nghị định 66/2008/NĐ-CP ngày 20/06/2008 về việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
46 102/2010/NĐ-CP 18/10/2015 Nghị định 102/2010/NĐ-CP về hướng dẫn luật doanh nghiệp
47 13/2008/TT-BXD 14/10/2007 Thông tư 13/2008/TT-BXD hướng dẫn Nghị định 153/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản do Bộ xây dựng ban hành
48 01/2015/QĐ-UBND 18/01/2015 Quyết định Số 01/2015/QĐ- UBND Về việc phân cấp cấp giấy phép kinh doanh Karaoke trên đại bàn thành phố
49 Số: 61/2013/NĐ-CP 24/06/2013 Nghị định 61/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 ban hành quy chế giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả, công khai thông tin với Doanh nghiệp có vốn Nhà nước
50 90/2011/NĐ-CP 19/06/2008 Nghị đinh 90/2011/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây