STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 NĐ41/2020/NĐ-CP 08/04/2020 Nghị định 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất
2 Nghị định 25/2020/NĐ-CP 28/02/2020 Nghị định 25/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
3 NĐ 22/2020/NĐ-CP 24/02/2020 Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài
4 NĐ 91/2019/NĐ-CP 19/11/2019 Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
5 215/2016/TT-BTC 01/01/2017 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.
6 11/2007/CT-TTg 01/01/2017 Chỉ thị 11/2007/CT-TTg thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
7 182/2016/TT-BQP 23/12/2016 Hướng dẫn công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước thuộc bộ Quốc phòng và doanh nghiệp có vốn góp của nhà nước do Bộ Quốc Phòng làm chủ sở hữu.
8 153/2016/NĐ-CP 14/11/2016 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo Hợp đồng lao động
9 108/2006/NĐ-CP 22/09/2016 Nghị định số 108/2006/NĐ – CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
10 19/2006/NĐ-CP 15/08/2016 Nghị định 19/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa
11 37/2006/NĐ-CP 01/08/2016 Hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại
12 72/2006/NĐ-CP 15/06/2016 Nghị định 72/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
13 20/2006/NĐ-CP 15/06/2016 Hướng dẫn Luật Thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại
14 50-2016-NĐ-CP 01/06/2016 Nghị định 50-2016-NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư
15 35/2006/NĐ- CP 31/03/2016 Quy định chung về nhượng quyền thương mại
16 102/2010/NĐ-CP 19/10/2015 Nghị định 102/2010/NĐ-CP về hướng dẫn luật doanh nghiệp
17 43/2010/NĐ-CP 14/09/2015 Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
18 01/2015/QĐ-UBND 19/01/2015 Quyết định Số 01/2015/QĐ- UBND Về việc phân cấp cấp giấy phép kinh doanh Karaoke trên đại bàn thành phố
19 LDN 2015 01/01/2015 Quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân thuộc mọi thành phần kinh tế (sau đây gọi chung là doanh nghiệp); quy định về nhóm công ty.
20 68/2014/QH13 26/11/2014 Luật Doanh nghiệp 2014
21 91/2014/NĐ-CP 01/10/2014 Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định về thuế
22 119/2014/TT-BTC 25/08/2014 Thông tư 119/2014/TT_BTC về sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 156/2013/TT_BTC ngày 06/11/2013, ... của Bộ Tài Chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế.
23 21/2004/QH11 15/06/2014 Phá sản Doanh nghiệp - Luật phá sản năm 2004
24 43/2014/NĐ-CP 15/05/2014 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai
25 01/2014/NĐ-CP 03/01/2014 Nghị định số 01/2014/NĐ-CP về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam
26 222/2013/NĐ-CP 31/12/2013 Nghị định số 222/NĐ-CP ngày 31/12/2013 về thanh toán bằng tiền mặt
27 209/2013/NĐ-CP 18/12/2013 Nghị định 209-2013-NĐ-CP ngày 18/12/2013 hướng dẫn Luật thuế Giá trị gia tăng
28 194/2013/TT-BTC 17/12/2013 Thông tư 194/2013/TT-BTC ngày 17/12/2013 hướng dẫn tái cơ cấu Doanh nghiệp vốn nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa
29 45/2013/QH13 29/11/2013 Luật đất đai số 45/2013/QH13
30 194/2013/NĐ-CP 21/11/2013 Nghị định số 194/2013/NĐ-CP về việc đăng ký lại,chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đổi giấy phép đầu tư của dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh
31 6982/QĐ-UBND 19/11/2013 Quy định về cơ chế một cửa liên thông đối với thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất tại sở tài nguyên môi trường hà nội
32 43/2013/QĐ-UBND 15/10/2013 Quyết định 43/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về quản lý nhà nước đối với cụm Công nghiệp trên địa bàn Hà Nội
33 Số: 61/2013/NĐ-CP 25/06/2013 Nghị định 61/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 ban hành quy chế giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả, công khai thông tin với Doanh nghiệp có vốn Nhà nước
34 55/2013/NĐ-CP 22/05/2013 Nghị định 55/2013/NĐ-CP quy định về cấp phép hoạt động, ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại Lao động
35 05/2013/NĐ-CP 09/01/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
36 39/2012/TT-BCT 20/12/2012 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 94/2012/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 11 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ SẢN XUẤT, KINH DOANH RƯỢU
37 26/2012/TT-NHNN 13/09/2012 Thông tư 26/2012/TT-NHNN hướng dẫn thủ tục chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong nước và nước ngoài của tổ chức tín dụng cổ phần
38 148/2012/TT-BTC 12/09/2012 Thông tư 148/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
39 68/2012/NĐ-CP 12/09/2012 Nghị định 68/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 85/2009/NĐ-CP hướng dẫn Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng
40 80/2012/TT-BTC 01/07/2012 Thông tư 80/2012/TT-BTC về đăng ký thuế
41 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 18/06/2012 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Bộ luật lao động.
42 1231/QĐ-TTg 01/03/2012 Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
43 DMCT 23/11/2011 Danh mục chi tiết nội dung ngành, nghề, xếp mã ngành cấp 4
44 100/2006/NĐ-CP 10/11/2011 Nghị định số 85/2011/NĐ-CP sửa đổi nghị định Nghị định 100/2006/NĐ-CP
45 63/2011/NĐ-CP 15/08/2011 Nghị định 63/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Trọng tài thương mại
46 16/2010/TT-BTNMT 15/10/2010 Thông tư 16/2010/TT-BTNMT quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
47 102/2010/NĐ-CP 01/10/2010 NGHỊ ĐỊNH: Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp liên quan đến thành lập, tổ chức quản lý, hoạt động, tổ chức lại và giải thể doanh nghiệp.
48 87/2010/NĐ-CP 13/08/2010 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
49 LTTN 01/07/2010 Luật thuế tài nguyên
50 05/2010/NĐ-CP 01/06/2010 Nghị định 05/2010/NĐ-CP quy định việc áp dụng Luật Phá sản đối với các tổ chức tín dụng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây