08/12/2023  |  1564
Chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% tiếp tục được Chính phủ đề xuất thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2024 nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phục hồi nền kinh tế.
Đề xuất tiếp tục giảm 2% thuế GTGT đến 30/6/2024

 

Sáng ngày 29/11/2023, tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV, Quốc hội thông qua Nghị quyết về Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV trong đó có nội dung giảm thuế GTGT cho năm 2024.
Theo Chính phủ, chính sách giảm thuế GTGT nhằm mục tiêu kích cầu tiêu dùng, phù hợp với bối cảnh kinh tế hiện nay, góp phần giảm giá thành, giá bán hàng hóa, dịch vụ, từ đó góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh và duy trì công ăn việc làm cho người lao động, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và phục hồi kinh tế trong năm 2024.