28/09/2018  |  1783
Trong trường hợp thành viên trong công ty muốn được chuyển nhượng phần vốn góp cho một doanh nghiệp thì được sử dụng những hình thức thanh toán nào? 

Trả lời:
1. Cơ sở pháp lý: 

Nghị định 222/2013/NĐ-CP Về Thanh toán bằng tiền mặt

Thông tư 09/2015/TT-BTC Hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 6 Nghị định 222/2013/NĐ-CP Ngày 31/12/2013 của Chính phủ Về Thanh toán bằng tiền mặt
 
gop von cho doanh nghiep

2. Luật sư tư vấn:
Điều 6 Nghị định 222/2013/NĐ-CP quy định cụ thể về trường hợp doanh nghiệp góp vốn vào doanh nghiệp như sau:

"​Điều 6. Giao dịch tài chính của doanh nghiệp

1. Các doanh nghiệp không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp.

2. Các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng không sử dụng tiền mặt khi vay và cho vay lẫn nhau"

Như vậy trong trường hợp cá nhân trong doanh nghiệp muốn chuyển nhượng phần vốn góp cho một doanh nghiệp khác thì giao dịch góp vốn này không được thanh toán bằng tiền mặt. Về hình thức thanh toán cụ thể, Điểu 3 Thông tư 09/2015/TT-BTC Hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 6 Nghị định 222/2013/NĐ-CP Ngày 31/12/2013 của Chính phủ Về Thanh toán bằng tiền mặt quy định:

"​Điều 3. Hình thức thanh toán trong giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác

1. Các doanh nghiệp không sử dụng tiền mặt (tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành) để thanh toán khi thực hiện các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác.

2. Khi thực hiện giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác, các doanh nghiệp sử dụng các hình thức sau:

a) Thanh toán bằng Séc;

b) Thanh toán bằng ủy nhiệm chi – chuyển tiền;

c) Các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt phù hợp khác theo quy định hiện hành.

3. Doanh nghiệp khi thực hiện giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác bằng tài sản (không phải bằng tiền) thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp."

Theo đó doanh nghiệp khi thực hiện giao dịch chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khách có thể sử dụng các hình thức thanh toán như thanh toán bằng Séc, thanh toán bằng uỷ nhiệm chi - chuyển tiền hoặc các hình thức khách không sử dụng tiền mặt.
Sưu tầm

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây