Văn bản theo lĩnh vực: Pháp luật Doanh nghiệp

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 NĐ41/2020/NĐ-CP 07/04/2020 Nghị định 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất
2 09/2009/NĐ-CP 24/03/2009 Nghị định 09/2009/NĐ-CP ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác
3 242/2009/TT-BTC 04/02/2009 Thông tư 242/2009/TT-BTC hướng dẫn Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác kèm theo Nghị định 09/2009/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành
4 222/2013/NĐ-CP 30/12/2013 Nghị định số 222/NĐ-CP ngày 31/12/2013 về thanh toán bằng tiền mặt
5 01/2014/NĐ-CP 02/01/2014 Nghị định số 01/2014/NĐ-CP về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam
6 194/2013/NĐ-CP 20/11/2013 Nghị định số 194/2013/NĐ-CP về việc đăng ký lại,chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đổi giấy phép đầu tư của dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh
7 194/2013/TT-BTC 16/12/2013 Thông tư 194/2013/TT-BTC ngày 17/12/2013 hướng dẫn tái cơ cấu Doanh nghiệp vốn nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa
8 6982/QĐ-UBND 18/11/2013 Quy định về cơ chế một cửa liên thông đối với thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất tại sở tài nguyên môi trường hà nội
9 39/2012/TT-BCT 19/12/2012 Quy định chi tiết một số điều của nghị định số 94/2012/NĐ_CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu
10 35/2006/NĐ- CP 30/03/2016 Quy định chung về nhượng quyền thương mại
11 66/2008/NĐ-CP 19/06/2008 Nghị định 66/2008/NĐ-CP về việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
12 102/2010/NĐ-CP 18/10/2015 Nghị định 102/2010/NĐ-CP về hướng đãn luật doanh nghiệp
13 01/2015/QĐ-UBND 18/01/2015 Quyết định Số 01/2015/QĐ- UBND Về việc phân cấp cấp giấy phép kinh doanh Karaoke trên đại bàn thành phố
14 Số: 61/2013/NĐ-CP 24/06/2013 Nghị định 61/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 ban hành quy chế giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả, công khai thông tin với Doanh nghiệp có vốn Nhà nước
15 90/2011/NĐ-CP 19/06/2008 Nghị định 90/2011/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
16 68/2014/QH13 25/11/2014 Luật Doanh nghiệp 2014
17 14/2010/TT-BKH 14/04/2010 Thông tư 14/2010/TT-BKH hướng dẫn về thủ tục đăng ký kinh doanh
18 43/2010/NĐ-CP 13/09/2015 Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
19 05/2010/NĐ-CP 31/05/2010 Nghị định 05/2010/NĐ-CP quy định việc áp dụng Luật Phá sản đối với các tổ chức tín dụng
20 DMCT 22/11/2011 Danh mục chi tiết nội dung ngành, nghề, xếp mã ngành cấp 4
21 67/2006/NĐ-CP 31/12/2005 Nghị định 67/2006/NĐ-CP hướng dẫn việc áp dụng Luật Phá sản đối với doanh nghiệp đặc biệt và tổ chức, hoạt động của Tổ quản lý, thanh lý tài sản
22 68/2012/NĐ-CP 11/09/2012 Nghị định 68/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 85/2009/NĐ-CP hướng dẫn Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng
23 337/2007/QĐ-BKH 09/04/2007 Quyết định 337/2007/QĐ-BKH quy định nội dung hệ thống ngành kinh tế
24 LDN 2015 31/12/2014 Luật doanh nghiệp 2015
25 26/2012/TT-NHNN 12/09/2012 Thông tư 26/2012/TT-NHNN hướng dẫn thủ tục chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong nước và nước ngoài của tổ chức tín dụng cổ phần
26 10/2007QĐ-TTG 22/01/2007 Quyết định 10/2007QĐ-TTg ngày 23 tháng 1 năm 2007
27 60/2005/QH11 28/11/2005 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005
28 1231/QĐ-TTg 29/02/2012 Quyết định 1231/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2011 - 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
29 102/2010/NĐ-CP 30/09/2010 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn Luật Doanh nghiệp 2005
30 4/2005/NĐ-CP 14/07/2005 Phá sản Doanh nghiệp - NĐ 94/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 về giải quyết quyền lợi của Người lao động khi Doanh nghiệp và Hợp tác xã bị phá sản
31 05/2010/NĐ-CP 17/01/2010 Phá sản Doanh nghiệp - Nghị định 05/2010/NĐ-CP v/v áp dụng Luật phá sản đối với các tổ chức tín dụng
32 03/2005/NQ-HĐTP 27/04/2005 Phá sản Doanh nghiệp - Nghị quyết 03/2005/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán TANDTC hướng dẫn về thi hành Luật phá sản
33 59/2005/QH11 28/11/2005 Luật Đầu tư 2005
34 05/2013/NĐ-CP 08/01/2013 Nghị định 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 sửa đổi bổ sung một số Điều NĐ 43/2010 về Đăng ký Doanh nghiệp
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây