Văn bản theo cơ quan ban hành: Chính phủ

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 NĐ 91/2019/NĐ-CP 18/11/2019 Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
2 09/2009/NĐ-CP 24/03/2009 Nghị định 09/2009/NĐ-CP ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác
3 111/2005/NĐ-CP 25/08/2005 Nghị định 111/2005/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật xuất bản
4 11/2009/NĐ-CP 09/02/2009 Nghị định 11/2009/NĐ-CP sửa đổi nghị định 111/2005/NĐ-CP
5 55/2013/NĐ-CP 21/05/2013 Nghị định 55/2013/NĐ-CP quy định về cấp phép hoạt động, ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại Lao động
6 87/2010/NĐ-CP 12/08/2010 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
7 209/2013/NĐ-CP 17/12/2013 Nghị định 209-2013-NĐ-CP ngày 18/12/2013 hướng dẫn Luật thuế Giá trị gia tăng
8 222/2013/NĐ-CP 30/12/2013 Nghị định số 222/NĐ-CP ngày 31/12/2013 về thanh toán bằng tiền mặt
9 01/2014/NĐ-CP 02/01/2014 Nghị định số 01/2014/NĐ-CP về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam
10 194/2013/NĐ-CP 20/11/2013 Nghị định số 194/2013/NĐ-CP về việc đăng ký lại,chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đổi giấy phép đầu tư của dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh
11 LTTCN 31/12/2008 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007
12 TBVMT 31/12/2008 Luật thuế bảo vệ môi trường 2010
13 LTTN 30/06/2010 Luật thuế tài nguyên
14 85/2007/NĐ-CP 30/06/2007 Nghị định 85/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật quản lý thuế
15 Điều 126 31/08/2009 Luật sửa đổi, bổ sung điều 126 của luật nhà ở và điều 121 của luật đất đaI
16 190/2007/NĐ-CP 27/12/2007 Nghị định 190/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện
17 181/2004/NĐ-CP 28/10/2004 Nghị Định 181/2004/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
18 43/2014/NĐ-CP 14/05/2014 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai
19 152/2006/NĐ-CP 21/12/2006 Nghị định 152/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
20 127/2008/NĐ-CP 11/12/2008 Nghị định 127/2008/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp
21 71/2006/QH 11 28/06/2006 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về bảo hiểm xã hội.
22 91/2014/NĐ-CP 30/09/2014 Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định về thuế
23 105/2009/NĐ-CP 10/11/2009 Nghị Định 105/2009/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
24 44/2003/NĐ-CP 08/05/2003 Nghị định Số 44/2003/NĐ-CP về hợp đồng lao động
25 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 17/06/2012 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Bộ luật lao động.
26 35/2006/NĐ- CP 30/03/2016 Quy định chung về nhượng quyền thương mại
27 66/2008/NĐ-CP 19/06/2008 Nghị định 66/2008/NĐ-CP về việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, Nghị định 66/2008/NĐ-CP ngày 20/06/2008 về việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
28 102/2010/NĐ-CP 18/10/2015 Nghị định 102/2010/NĐ-CP về hướng dẫn luật doanh nghiệp
29 Số: 61/2013/NĐ-CP 24/06/2013 Nghị định 61/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 ban hành quy chế giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả, công khai thông tin với Doanh nghiệp có vốn Nhà nước
30 90/2011/NĐ-CP 19/06/2008 Nghị đinh 90/2011/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
31 14/2010/TT-BKH 14/04/2010 Thông tư 14/2010/TT-BKH hướng dẫn về thủ tục đăng ký kinh doanh
32 LTTTM/QH10 31/12/2009 Luật trọng tài thương mại
33 50-2016-NĐ-CP 31/05/2016 Nghị định 50-2016-NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư
34 63/2011/NĐ-CP 14/08/2011 Nghị định 63/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Trọng tài thương mại
35 43/2010/NĐ-CP 13/09/2015 Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
36 05/2010/NĐ-CP 31/05/2010 Nghị định 05/2010/NĐ-CP quy định việc áp dụng Luật Phá sản đối với các tổ chức tín dụng
37 DMCT 22/11/2011 Danh mục chi tiết nội dung ngành, nghề, xếp mã ngành cấp 4
38 41/2009/TT-BLĐTBXH 29/09/2009 Thông tư 41/2009/TT-BLĐTBXH hướng dẫn sửa đổi bổ sung Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH
39 35/2006/NĐ-CP 14/03/2006 Nghị định 35/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại
40 LDS 2005 31/12/2004 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
41 10/2007QĐ-TTG 22/01/2007 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam
42 37/2006/NĐ-CP 31/07/2016 Hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại
43 60/2005/QH11 28/11/2005 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về doanh nghiệp.
44 20/2006/NĐ-CP 14/06/2016 Hướng dẫn Luật Thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại
45 153/2007/NĐ-CP 14/10/2007 Nghị định 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh Bất động sản
46 100/2006/NĐ-CP 09/11/2011 Nghị định số 85/2011/NĐ-CP sửa đổi nghị định Nghị định 100/2006/NĐ-CP
47 23/2009/NĐ-CP 26/02/2009 Nghị định 23/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở
48 108/2006/NĐ-CP 21/09/2016 Nghị định số 108/2006/NĐ – CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây