Văn bản theo người ký: Bộ Quốc Phòng

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 114/2008/NĐ-CP 31/12/2007 Nghị định 114/2008/NĐ-CP Hướng dẫn Luật phá sản đối với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và tài chính khác
2 67/2006/NĐ-CP 31/12/2005 Nghị định 67/2006/NĐ-CP hướng dẫn việc áp dụng Luật Phá sản đối với doanh nghiệp đặc biệt và tổ chức, hoạt động của Tổ quản lý, thanh lý tài sản
3 68/2012/NĐ-CP 11/09/2012 Nghị định 68/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 85/2009/NĐ-CP hướng dẫn Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng
4 LKDBĐS 2006 28/06/2006 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
5 LDN 2015 31/12/2014 Quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân thuộc mọi thành phần kinh tế (sau đây gọi chung là doanh nghiệp); quy định về nhóm công ty.
6 19/2006/NĐ-CP 14/08/2016 Nghị định 19/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa
7 1231/QĐ-TTg 29/02/2012 Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
8 72/2006/NĐ-CP 14/06/2016 Nghị định 72/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
9 11/2007/CT-TTg 31/12/2016 Chỉ thị 11/2007/CT-TTg thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
10 4/2005/NĐ-CP 14/07/2005 NGHỊ ĐỊNHCỦA CHÍNH PHỦ SỐ 94/2005/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 7 NĂM 2005 VỀ GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG Ở DOANH NGHIỆP VÀ HỢP TÁC XÃ BỊ PHÁ SẢN
11 59/2006/NĐ-CP 11/06/2006 Nghị định quy định chi tiết luật thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện
12 06/2004/NQ-CP 18/05/2004 Khai thác, sử dụng có hiệu quả các loại bất động sản, đặc biệt là bất động sản nhà đất, phát huy tối đa nguồn lực từ đất đai, nhà và công trình trên đất để phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
13 05/2010/NĐ-CP 17/01/2010 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VIỆC ÁP DỤNG LUẬT PHÁ SẢN ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG CHÍNH PHỦ
14 03/2005/NQ-HĐTP 27/04/2005 NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 03/2005/NQ-HĐTP NGÀY 28 THÁNG 4 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA LUẬT PHÁ SẢN HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
15 74/2005/NĐ-CP 06/06/2005 Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
16 101/2006/NĐ 20/09/2006 Nghị định số 101/2006/NĐ – CP ngày 21 tháng 09 năm 2006 của Chính Phủ quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư Chính Phủ
17 59/2005/QH11 28/11/2005 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
18 05/2013/NĐ-CP 08/01/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
19 21/2004/QH11 14/06/2014 Phá sản Doanh nghiệp - Luật phá sản năm 2004
20 182/2016/TT-BQP 22/12/2016 Hướng dẫn công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước thuộc bộ Quốc phòng và doanh nghiệp có vốn góp của nhà nước do Bộ Quốc Phòng làm chủ sở hữu.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây